Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností je na Slovensku zoznam/databáza obsahujúce geometrické určenie, súpis a opis nehnuteľností a práva k nim.
Sú v ňom zapísané a graficky zaznačené všetky pozemky a nehnuteľnosti a práva k nim.
Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to najmä o vlastníckom práve, ale tiež záložnom práve, vecnom bremene, práve zodpovedajúcom vecnému bremenu a niekedy aj o predkupnom práve. Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam a na daňové účely.

Vklad do katastra nehnuteľností môže prebehnúť:
1, pri nezrýchlenom, t.j. štandardnom konaní o vklade do katastra nehnuteľností, je nutné zaplatiť poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, ktorý stojí 66.- € (1x kúpna zmluva) a toto konanie trvá cca 4 týždne (t.j. cca o 4 týždne budú nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností zapísané na mene kupujúceho ako nového majiteľa nehnuteľností).
2, pri zrýchlenom vklade na kataster nehnuteľností (trvá cca 2 pracovné dni) je poplatok 266.- €.

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností cez internet bez nutnosti návštevy samotného katastra nehnuteľností.
Získate okamžite informácie,
list vlastníctva, katastrálnu mapu. Viac na www.katasterportal.sk/kapor

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This