Informácie

Rady

Kvitancia

Kvitancia je potvrdenie banky o zaplatení všetkých dlhov voči nej. Ide o prehlásenie veriteľa, že dlžník splatil všetky záväzky voči banke. Tento doklad vydáva banka najčastejšie pri refinancovaní hypotéky.

Čítať ďalej

Videli ste už tento znak? Je to QR kód.

Vytvoriť si vlastný QR kód je veľmi jednoduché. Svoj QR kód si môžete vytvoriť na stránke http://www.kodqr.sk a tu si aj prečítať uplatnenia QR kódu. Kód sa dá vytvoriť z: • www adresy • mapy • telefónne čísla • emailovej…

Čítať ďalej

PODLAŽIE nie je POSCHODIE

Slová podlažie a poschodie nie sú synonymá, nemajú rovnaký význam, preto ich nemôžeme zamieňať. Slovo PODLAŽIE pomenúva jednoúrovňová časť budovy medzi podlahou a povalou. Slovo POSCHODIE sa pomenúva časť domu na niektorom podlaží nad prízemím. Napríklad: Trojpodlažný dom, teda dom s tromi…

Čítať ďalej

Čo je EXKLUZÍVNA ZMLUVA – EXKLUZIVITA ?

Výhradná zmluva (ďalej tiež exkluzívna zmluva) je zmluva, ktorou klient splnomocňuje realitnú kanceláriu k výhradnému zastúpeniu vo veci prenájmu a predaja uvedenej nehnuteľnosti – vlastníka nehnuteľnosti teda zastupuje iba jedna realitná kancelária. Táto zmluva býva uzatváraná na dobu určitú, ideálne…

Čítať ďalej

Sadzba a výpočet dane z predaja nehnuteľnosti

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti presiahne polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, podáva sa daňové priznanie k dani z príjmov. Príjem z predaja nehnuteľnosti sa zaraďuje medzi ostatné príjmy a uvádza sa v tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzických…

Čítať ďalej

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti je štátnou daňou, ktorú ukladá štát na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ide v podstate o daň za zisk z predaja Vašej nehnuteľnosti. Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa v daňovom priznaní zaraďuje medzi ostatné príjmy (§ 8…

Čítať ďalej

Pin It on Pinterest