Sprostredkovanie predaja a kúpy

Naša realitná kancelária TOP REALITY – realitná spoločnosť, s.r.o. Vám sprostredkuje predaj, prenájom a kúpu nehnuteľnosti.

Vážení predávajúci a kupujúci, s dôverou sa obráťte na našu realitnú kanceláriu – uisťujeme Vás, že spravíme všetko pre to, aby ste boli s našimi službami maximálne spokojní. Pre našu realitnú kanceláriu je klientom každá zo zmluvných strán rovným dielom – či predávajúci alebo kupujúci – postaráme sa o korektnú realizáciu predaja/kúpy nehnuteľnosti a vyváženosť zmluvných podmienok na obidvoch stranách. Naša realitná kancelária je platená len v prípade úspechu, to znamená až po úspešnom uskutočnení predaja, resp. prenájmu nehnuteľnosti.

NAŠIM KLIENTOM POSKYTUJEME:

Kompletný poradenský servis v oblasti realít:

 •  problematika prevodu nehnuteľnosti,
 •  problematika bezpečnej úhrady kúpnej ceny (hotovosť, vinkulácia, notárska úschova, a pod.),
 •  daňová problematika (daň z príjmu, daň z nehnuteľnosti a pod.),
 •  úverová problematika (výber a odporučenie najvhodnejšej banky na čerpanie hypotekárneho úveru) + BONUS: hypotéku Vám vybavíme u nás v kancelárií a k nej máteznalecký posudok na kupovanú nehnuteľnosť ZADARMO!).

Kompletný právny servis:

 •  vypracovanie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve,
 •  vypracovanie Kúpnych zmlúv na nehnuteľnosť,
 •  vypracovanie Návrhu na vklad vlastníckeho práva,
 •  vypracovanie Plnomocenstiev (ak je potreba),
 •  vypracovanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti,
 •  vypracovanie všetkých ostatných typov zmlúv podľa konkrétnych potrieb klienta.

Notárske poplatky:

 •  overovanie podpisov na všetkých zmluvách,
 •  overovanie listín (ak je potreba).

Katastrálne poplatky:

 •  pri vyzdvihnutí Listov vlastníctva a Katastrálnych máp (pre právne účely)

Znalec a geodet

 • ak je potreba odporučíme znalca na vypracovanie znaleckého posudku
 • ak je potreba odporučíme geodeta na vypracovanie geometrického plánu

 

Pre kupujúcich ďalej zabezpečujeme:

Dôkladné preverenie totožnosti predávajúceho/cich, zodpovedné preverenie skutkového stavu prevádzanej nehnuteľnosti (vlastnícke a záložné práva, vecné bremená, plomby o zmene práv k nehnuteľnosti), pôvodné nadobúdacie tituly, potvrdenie o veku stavby (ak je potreba), riešenie súladu skutkového a právneho stavu nehnuteľností (ak je potreba) a ďalšie podklady.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This