Znalec a znalecký posudok

Znalecký posudok je hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, konkrétneho domu, bytu, podnikateľského objektu či pozemku; je nielen užitočný pre majiteľa ako informačný údaj, potrebný najmä pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne.                                                                  Pri jeho vypracovaní musia byť dodržané príslušné zákony a vyhlášky. Vypracovať ho môže iba odborník – expert, zapísaný v zozname ZNALCOV, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Čo obsahuje znalecký posudok nehnuteľnosti?
Znalecký posudok obsahuje výpočet technickej hodnoty, stanovenie všeobecnej hodnoty a povinné prílohy s informáciami z katastra nehnuteľností (list vlastníctva a katastrálnu mapu), doklad o veku stavby, zameranie a zakreslenie skutkového stavu nehnuteľnosti a foto-dokumentáciu.

Dokumenty potrebné k vypracovaniu znaleckého posudku:
Odborná stránka znaleckého posudku závisí od kvality dodaných podkladov. Je potrebné, aby mal znalec k dispozícii všetky relevantné dokumenty. Ich rozsah a typ závisí od toho, čo je predmetom znaleckého posudku.

BYT
– aktuálna kópia listu vlastníctva
– aktuálna kópia z katastrálnej mapy
– aktuálny titul nadobudnutia (kúpna zmluva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)
– doklad o veku stavby (potvrdenie správcu objektu, kolaudačné rozhodnutie)
– pôdorys bytu

RODINNÝ DOM
– aktuálna kópia listu vlastníctva
– aktuálna kópia z katastrálnej mapy
– doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
– technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)

POZEMOK
– aktuálna kópia listu vlastníctva
– aktuálna kópia z katastrálnej mapy
– územno-plánovacia informácia alebo jej vyšší dokument (územné rozhodnutie, stavebné povolenie)

KOMERČNÉ NEHNUTEĽNOSTI
– aktuálna kópia listu vlastníctva (môže byť stiahnutý z katastrálneho portálu)
– aktuálna kópia z katastrálnej mapy (môže byť stiahnutá z katastrálneho portálu)
– doklad o veku stavby (potvrdenie príslušnej obce, kolaudačné rozhodnutie)
– technická dokumentácia (situácia, pôdorysy, rezy a pod.)
– podklady k stanoveniu výnosu (nájomná zmluva, poistná zmluva, daň z nehnuteľnosti – výmer a pod.)

V prípade potreby znaleckého posudku sa mi ozvite 0918 697 637, spolupracujeme s veľmi šikovným znalcom, ktorého Vám viem doporučiť.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This