Informácie

Pre kupujúcich

Kvitancia

Kvitancia je potvrdenie banky o zaplatení všetkých dlhov voči nej. Ide o prehlásenie veriteľa, že dlžník splatil všetky záväzky voči banke. Tento doklad vydáva banka najčastejšie pri refinancovaní hypotéky.

Čítať ďalej

Pin It on Pinterest