Novinky

Novinky z oblasti realít

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti je štátnou daňou, ktorú ukladá štát na základe zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ide v podstate o daň za zisk z predaja Vašej nehnuteľnosti. Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa v daňovom priznaní zaraďuje medzi ostatné príjmy (§ 8 zákona – príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností). Daňové priznanie musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) aj právnické osoby, ak v priebehu konkrétneho roku, napr.2017 (od 01.01.2017 do 31.12.2017) predali nehnuteľnosť.

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa platí pri predaji nehnuteľnosti, v prípade, že ste jej vlastníkom boli kratšie než 5 rokov pred predajom. Akonáhle vlastníte byt, dom či inú nehnuteľnosť dlhšie ako päť rokov, nemusíte už platiť daň z predaja nehnuteľnosti.

Platiť daň z predaja nehnuteľnosti taktiež nemusia osoby, ktoré spĺňajú obe nasledujúce podmienky:
•  získali nehnuteľnosť do vlastníctva pred 1.1.2013 (teda najneskôr do 31.12.2012)
•  a zároveň ste v nej mali prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom nehnuteľnosti

Ďalej sú od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa
•  nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov)
•  alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku.

Toto oslobodenie sa však nevzťahuje na príjmy, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti, ak sa táto zmluva uzavrela pred uplynutím 5 rokov od  nadobudnutia nehnuteľnosti (alebo od jej vyradenia z obchodného majetku).

Príjmy musí daňovník zdaniť, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od nadobudnutia nehnuteľnosti (alebo vyradenia z obchodného majetku) – kvôli existencii zmluvy o budúcom predaji podpísanej pred uplynutím lehoty 5 rokov.

 

Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, t.j. cenou za ktorú ste nehnuteľnosť kúpili, a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali. Do obstarávacej ceny si môžete započítať aj preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s touto nehnuteľnosťou, ako napríklad výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti, odmenu znalca či právnika/advokáta, províziu realitnej kancelárie, a iné náklady, musíte však mať doklad o ich zaplatení. Ak by obstarávacia cena spolu uvedenými nákladmi bola vyššia ako cena, za ktorú ste nehnuteľnosť predali (vznikol by tak záporný rozdiel), neplatí sa žiadna daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

Pre fyzické osoby a právnické osoby existujú samostatné tlačivá na podanie daňového priznania. Vyplnené daňové priznanie sa podáva najneskôr do 31.03. v príslušnom roku (tzn. od 01.01. do 31.03.).

Sadzba dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti je 19 %, 22% (príp.25%).

Do 31.03. je nutné vykonať aj úhradu vypočítanej dane.

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest

Shares
Share This