Novinky

Novinky z oblasti realít

Sadzba a výpočet dane z predaja nehnuteľnosti

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti presiahne polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, podáva sa daňové priznanie k dani z príjmov. Príjem z predaja nehnuteľnosti sa zaraďuje medzi ostatné príjmy a uvádza sa v tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ B.
Polovica základnej
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za zdaňovacie obdobie v roku 2017 je 1 915,01 eur.  

Sadzba dane z predaja nehnuteľnosti je 19 %. Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, za ktorú sa nehnuteľnosť získali a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali.

Započítať sa môžu aj preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s touto nehnuteľnosťou. Napríklad:
•  výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti
•  odmenu znalca, advokáta,
•  províziu realitnej kancelárie
•  a iné náklady, musíte však mať doklad o ich zaplatení
Ak by obstarávacia cena spolu s vyššie uvedenými nákladmi bola vyššia než predajná cena nehnuteľnosti (vznikol by tak záporný rozdiel), neplatí sa žiadna daň.

 

Príklad dane z predaja: 
Pán Kupec si kúpil  byt v hodnote 50 000 eur. Následne zrekonštruoval bytové jadro. Náklady za rekonštrukciu predstavovali 10 000 eur. Po štyroch rokoch predá pán Kupec byt  za 90 000 eur. Výpočet bude nasledovný:

Predajná cena:                            90 000 eur
Obstarávacia cena:                     50 000 eur
Rekonštrukcia jadra:                   10 000 eur
—————————————-
Daň z predaja nehnuteľnosti:     5 700 eur

Výpočet:
90 000 – 50 000 – 10 000 = 30 000
                                             30 000  x  19 % = 5 700 eur
Keby
 pán Kupec „vydržal“ ešte rok nemusel by daň z predaja nehnuteľnosti platiť vôbec (čítajte kto je oslobodený platiť daň z predaja nehnuteľnosti v článku Daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti)

 

Daňové tlačivo k dani z príjmov fyzických osôb 2018 – Daň z príjmov fyzických osôb – formulár platný pre zdaňovacie obdobie 2017 si môžete stiahnuť po článkom. Formulár sa podáva na príslušný daňový úrad od 1.1.2018 do 31.3.2018. Vzhľadom na to, že 31. marec 2018 pripadá na deň pracovného voľna, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 je potrebné podať najneskôr v utorok 3. apríla 2018.

Daňové priznanie 2018 – Daň z príjmu fyzických osôb – typ B

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pin It on Pinterest

Shares
Share This